یکی از مراحلی که متقاضیان ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 ملزم به انجام آن می باشند پرداخت هزینه برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 می باشد . به استناد از سامانه مشاوره تحصیلی تحصیلیکو کنکور کارشناسی ارشد 98 به صورت هماهنگ و یکپارچه برگزار شده و ثبت نام کلیه متقاضیان از طریق سایت سازمان سنجش صورت می گیرد ، داوطلبان رشته محل های دانشگاه آزاد ملزم به پرداخت هزینه جداگانه ای تحت عنوان هزینه ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 نبوده و تنها با خرید یک کارت اعتباری ثبت نام کارشناسی ارشد 98 می توانند هم متقاضی رشته محل های دانشگاه های سراسری و هم دانشگاه آزاد شوند . پرداخت این هزینه که به صورت اینترنتی و از طریق یکی از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب صورت می گیرد با مراجعه به سایت ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 امکان پذیر است . برای اطلاع از جزئیات هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد آزاد 98 می توانید به سامانه مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد تحصیلیکو مراجعه کنید :


www.tahsilico.com/web/articles/view/444/هزینه-ثبت-نام-کنکور-کارشناسی-ارشد-دانشگاه-آزاد-98.html