دانشگاه آزاد برای مقطع کاردانی به صورت بدون کنکور برای ورودی مهر و بهمن پذیرش دانشجو دارد . ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد به دو دسته کاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته تقسیم می شود ضمنا ثبت نام بدون آزمون کاردانی دانشگاه آزاد صرفا بر اساس سوابق تحصیلی می باشد . متقاضیان ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد 98 جهت ثبت نام بایستی به سایت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی azmoon.org مراجعه نموده و فرم ثبت نام خود را تکمیل نمایند . به نقل از سایت مشاوره تحصیلی تحصیلیکو داوطلبان ثبت نام بدون کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد باید اقدام به انتخاب 20 رشته محل در مقطع کاردانی پیوسته و داوطلبان ثبت نام بدون کنکور کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد نیز باید نسبت به انتخاب 20 رشته محل در مقطع کاردانی ناپیوسته اقدام کنند . برای اطلاع از جزئیات ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد می توانید به سایت مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو مراجعه کنید :www.tahsilico.com/web/articles/view/475/ثبت-نام-بدون-کنکور-کاردانی-دانشگاه-آزاد.html